۰

شرکت صالح کاران هامون راه

شرکت صالح کاران هامون راه با هدف تولید و فروش آسفالت، خدمات شهری، جدول گذاری، فروش بتون و راه اندازی خطوط تولید محصولات پیش تنیده شروع به فعالیت کرده و هم اکنون افتخار دارد با به روز کردن خطوط تولید آسفالت و علاوه بر فروش بتون به تمام سرزمین پهناور ایران توفیق در انجام کلیه خدمات مرتبط به شهر را انجام دهد.

شرکت صالح کاران هامون راه

شرکت صالح کاران هامون راه با هدف تولید و فروش آسفالت، خدمات شهری، جدول گذاری، فروش بتون و راه اندازی خطوط تولید محصولات پیش تنیده شروع به فعالیت کرده و هم اکنون افتخار دارد با به روز کردن خطوط تولید آسفالت و علاوه بر فروش بتون به تمام سرزمین پهناور ایران توفیق در انجام کلیه خدمات مرتبط به شهر را انجام دهد.

۵۵

نیروی متخصص

۳۶

تعداد مشتریان راضی

۵۳

تعداد پروژه موفق

ما به باورهایمان پایبندیم

هدف شرکت صالح کاران هامون راه ارائه خدماتی متمایز به جامعه مهندسی کشور می باشد تا بتواند سهمی کوچک در ارتقا دانش مهندسی داشته باشد. امید است که شرکت صالح کاران هامون راه بتواند رضایت شما عزیزان را برآورده سازد.

ما به باورهایمان پایبندیم

هدف شرکت صالح کاران هامون راه ارائه خدماتی متمایز به جامعه مهندسی کشور می باشد تا بتواند سهمی کوچک در ارتقا دانش مهندسی داشته باشد. امید است که شرکت صالح کاران هامون راه بتواند رضایت شما عزیزان را برآورده سازد.

احترام

احترام یکی از بخش های مهم در فرهنگ سازمانی شرکت ماست. ما به تمام همکاران و مشتریان احترام می‌گذاریم.

احترام

احترام یکی از بخش های مهم در فرهنگ سازمانی شرکت ماست. ما به تمام همکاران و مشتریان احترام می‌گذاریم.

مشتری مداری

بهترین لحظه‌های زندگی کاری ما، زمانی است که صدای مشتریان را می‌شنویم و با آنها صحبت میکنیم.

مشتری مداری

بهترین لحظه‌های زندگی کاری ما، زمانی است که صدای مشتریان را می‌شنویم و با آنها صحبت میکنیم.

تعهد و مسئولیت

ما نسبت به مشتریان خود بی‌تفاوت نیستیم شفافیت را در ارتباطات و فعالیت‌های خود اجرا می‌کنیم .

تعهد و مسئولیت 

ما نسبت به مشتریان خود بی‌تفاوت نیستیم شفافیت را در ارتباطات و فعالیت‌های خود اجرا می‌کنیم .

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر فروش

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر تولید

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

مدیر کیفیت

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند

کارشناس گرافیک

یک متن کوتاه درمورد شخص یا اشخاص و زمینه کاری که در حال انجام هستند