۰
باکس
باکس
تامین کننده:
کد محصول:

باکس

توضیحات
بدون قرنیز
وزن هر قطعه یک متری: ۱۳.۵۰۰ تن
ابعاد :۳*۴ متر

جدیدترین محصولات

باکس بتنی

باکس های بتنی پیش ساخته مطابق نشریه ۸۳ وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه در دهانه های ۱ ، ۲ و ۳ متری به صورت زیرخاکی و همسطح تولید می گردند . ضمناً اگر برای مقاطع خاص نیاز به باکس هایی با ابعاد خارج از نشریه ۸۳ باشد ، این شرکت طراحی این باکس ها را انجام خواهد داد .

شرکت صالح کاران هامون راه

پیشنهادات سایت

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.